(VIRTUALNI) TRADICIONALNI VSTOP V ŠTUDENTSKA LETA
December 20, 2020

Začetek študija je pomembno obdobje, v katerem se vsi tisti, ki začenjajo svojo študijsko pot, soočajo z novimi izzivi, preizkušnjami, znanjem in poznanstvi, predvsem pa je to začetek obdobja, ki prinaša čudovite spomine in dogodke, posameznika pa oblikuje v osebo z znanjem, ki ga izpopolnjuje. Prvi študijski dan je dogodek, ki si ga vsak dobro zapomni, zato je pomembno, kakšen spomin na ta dan ohranjamo.

Letos se je 1. oktober v marsičem razlikoval od običajnega vstopa v študijsko leto, vendar novonastale razmere niso pomenile, da se za študijsko generacijo, ki je vstopila v letnik 2020/21, ni bilo vredno še posebej potruditi. Prav za generacijo, ki v leta študija vstopa v povsem novih pogojih, je pomemben zgled, ki kaže, da drugačne razmere niso nujno ovira, ampak omogočajo tudi drugačne pristope in iskanje inovativnih alternativnih možnosti, ki vsaj v manjši meri nadomestijo ustaljene načine izvedbe tradicionalnih dogodkov. 

Ponavadi je 1. oktober dan, ko na Kongresnem trgu tutorji in predstavniki vseh fakultet Univerze v Ljubljani pričakajo svoje študente in jim v okviru družabnega dogodka nudijo informacije povezane s posameznimi fakultetami, obštudijskimi dejavnostmi in študijskim življenjem nasploh. Dogodek je zelo dragocen in študentom izjemnega pomena, saj ob vseh potrebnih informacijah prejmejo tudi uporabne nasvete študentov višjih letnikov, ki so s potekom študija in utripom študijske prestolnice že dodobra seznanjeni. 

Kljub oteženim razmeram in spremenjenim okoliščinam sta se Univerza v Ljubljani in Študentski svet univerze v Ljubljani odločila, da dogodek izvede na prilagojen, študentom varen način. Ker se mladi pri iskanju informacij dandanes večinoma zatekajo k digitalnim sredstvom, je bila odločitev, da se dogodek prestavi v digitalno obliko pravzaprav že na dlani. Na tem mestu se je v sodelovanje vključila tudi ekipa Leksi, ki je poskrbela za tehnično izvedbo projekta Pozdrav brucem

Digitalni Pozdrav brucem je na voljo v obliki spletne strani in v obliki mobilne aplikacije. Na pregleden, enostaven in dostopen način brucem ponuja pregled profilov vseh fakultet, kjer jih čaka nagovor dekanov in predstavnikov fakultet, predstavitev posamezne fakultete in neprecenljivi nasveti študentov za lažji vstop v novo študijsko obdobje. Študente ob vstopu v aplikacijo pozdravijo tudi rektor Univerze Igor Papačič, predsednica študentskega sveta Laura Koudela in župan Zoran Janković, v aplikaciji pa je dostopna tudi kratka predstavitev vseh pomembnih partnerjev Univerze v Ljubljani. 

Ekipa Leksi je zagotovila tehnično izvedbo aplikacije, ki je dostopna na napravah iOS in Android. Sodelovanje je izjemnega pomena predvsem zato, ker je optimizacija študijskega procesa in obštudijskega življenja naša pomembna vizija. Odziv študentom je bil kljub spremenjenim razmeram izjemen, sami pa smo se razveselili pohval in uspeha, ki ga je požela aplikacija. 

Vsekakor si želimo, da v prihodnjih letih dogodek nemoteno poteka v obliki, ki jo študentje poznajo in so je vajeni, vsekakor pa nas je tehnična izvedba veselila, zato se veselimo tudi podobnih zanimivih izzivov. Študijski generaciji, ki je vstopila v novo obdobje, pa želimo, da se ob drugačnih razmerah ne ustraši novih izzivov in inovativnih načinov razmišljanja, ki jih odpira spremenjeno študijsko okolje.

Prikaži vse objave
© 2020 Leksi - Made with
in Slovenia.