Novi koronavirus je onemogočil delovanje slovenskih univerz, kakršnega poznamo. Prav tako so klasičen pouk, ki poteka v učilnicah in predavalnicah prenehale izvajati univerze v Avstriji, Nemčiji in drugod v tujini. Večina teh univerz je posegla po novih metodah poučevanja s pomočjo spleta.  

Katera orodja uporabljajo univerze za digitalno poučevanje med krizo v času koronavirusa?

Ker je vlada Republike Slovenije 12. marca sporočila, da morajo univerze prenehati s predavanji v fizični obliki, je prišlo do novih, izrednih razmer, v času katerih so morali predavatelji in študentje poiskati modernejše, alternativne rešitve za nemoten potek učnega procesa. Odzivi študentov na nov način dela so bili različni; nekateri so bili novih metod veseli, drugi zaskrbljeni zaradi morebitnih odpovedi izpitnih rokov in oteženega opravljanja obveznosti, tretji - med te spadamo tudi mi - pa so bili presenečeni nad hitro in intenzivno digitalizacijo učnega okolja. 

Raziskali smo orodja za izvajanje učnega procesa in kanale za obveščanje študentov, ki so jih, in jih bodo  tudi v prihodnje, uporabljale univerze v Sloveniji in tujini. 

Univerzitetna komunikacija v času koronavirusa

O zaprtjih univerz so bili študentje obveščeni preko digitalnih medijev, E-pošte, družbenih omrežij (Facebook, Instagram), itd. O izrednih razmerah je prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, študente obvestil tudi z video sporočilom na YouTube-u

Za obveščanje študentov so v zadnjem času predstavniki univerz, študentov in člani študentskih svetov uporabljali tudi novice v aplikaciji Leksi. Ob splošnih informacijah glede razmer in ukrepov je bilo mogoče prebrati tudi informacije v zvezi z novimi digitalnimi orodji. 

Digitalna orodja za spletno poučevanje

S krizo koronavirusa so ponovno postala aktualna vprašanja o učinkovitosti in pomenu digitalizacije v slovenskem univerzitetnem prostoru. 

Orodja, ki jih uporabljajo univerze, se med seboj zelo razlikujejo. Nemški univerzitetni forum o digitalizaciji je v poročilu o raziskavi navedel najpogosteje uporabljena digitalna orodja. Podobna orodja uporabljamo tudi v Sloveniji. Na Univerzi v Mariboru se zanašajo na spletno učilnico Moodle in Microsoft Teams, medtem ko se na Univerzi v Ljubljani sistemi, ki jih uporabljajo posamezne fakultete razlikujejo. Večina uporablja kombinacijo sistemov Moodle in Zoom, dodatno pa tudi virtualni kampus VIS in spletno učilnico Di UL, ki deluje na sistemu Moodle. Nekatere tuje univerze so razvile tudi lastne sisteme kot sta TUbe na Tehnična Univerza Graz in orodje LEARN na WU Dunaj. 

Če povzamemo; Moodle se uporablja na številnih slovenskih privatnih in javnih univerzah. Microsoft Teams, YouTube, video posnetki v živo in Zoom so digitalna orodja za prenos predavanj. Za skupine študentov, ki se skupaj soočajo s študijskimi obveznostmi pa so popularni tudi drugi programi kot so: Skype, TeamSpeak ali Discord. Ti omogočajo študentom ustvarjanje lastnih strežnikov, preko katerih lahko komunicirajo in si medsebojno delijo datoteke.

 Kakšno korist ima od koronavirusa digitalno učenje?

"Kriza koronavirusa bo zagotovo prinesla več digitalnega učenja, toda to ni razlog za veselje, kriza je absolutno preresna." pravi Sebastian Horndasch iz “Hochschulforum Digitalisierung”, Nemčija.

V času, ko bodo predavatelji in študentje primorani uporabljati digitalna orodja, bo postalo jasno, kateri sistemi so primerni, in kje je še potrebna optimizacija. V nujnih primerih se izkaže, da je univerzam, zahvaljujoč se socialnim medijem in digitalnim orodjem, omogočeno nemoteno obveščanje študentov, poučevanje pa se lahko kljub krizi v korona virusa nadaljuje.

© 2020 Leksi - Made with
in Slovenia.