Zanesljive storitve za Študente in Univerze

Naše poslanstvo je razviti visoko kakovostne in trajnostne rešitve za vas, vaše študente in univerzo, ob upoštevanju interesov vseh članov univerze.

Pomen digitalizacije

V času, v katerem se soočamo z nenehnim stopnjevanjem digitalizacije, je še posebej pomembno, da se zavedamo, da je zviševanje stopnje digitalizacije ključnega pomena pri razvoju sodobnega, študentom prijaznega izobraževalnega okolja.

Leksi

Aplikacija Leksi je osnova za povezovanje različnih že obstoječih storitev univerze in ostalih ponudnikov študentskih vsebin. Pri tem je popolnoma neodvisna od digitalne infrastrukture univerz, fakultet ali organizacij in se le-tem tudi sprotno prilagaja.

Komu je namenjen Leksi?

Profesorjem
Študentom

Koledar

Zavihek koledar je ena najbolj naprednih funkcij aplikacije. Na enem mestu združuje različne poglede na razpored predmetov ter natančno uro, ob kateri se posamezna predavanja izvajajo. Ob vsem pa si študentje lahko sami ustvarjajo opomnike in uredijo svoj personaliziran koledar.

Boljša komunikacija s študenti

V preteklih dveh desetletjih je k uspešnejši komunikaciji med študenti in profesorji prispevala elektronska pošta, raziskave pa so potrdile, da je učinkovitost komunikacije preko elektronskih sporočil v zadnjih letih padla za 30 odstotkov, in da je študentom potrebno omogočiti nov, boljši kanal za komunikacijo. Leksi profesorjem omogoča enostavno komuniciranje s svojimi študenti kar preko aplikacije.

Anketiranje

Nova generacija študentov je navajena in pričakuje višjo stopnjo digitalizacije, zato fakultetam omogočamo, da sisteme kot so anketiranje in informiranje prikažejo v študentom prijazni obliki – na mobilnih telefonih.

Varnost

Varnost ja naša glavna prioriteta že od začetka razvoja aplikacije. Leksi podpira najnovejše varnostne standarde standarde: https, TLS, Certificate-Pinning, itd. Vsebuje tudi šifrirano podatkovno bazo (na telefonu), podatki aplikacije pa so shranjeni v varnem območju, ki je specifičen glede na operacijski sistem telefona (android, ios). Leksi ima oceno A+ za TLS povezavo na spletni strani ssllabs.

Preglej svoje obveznosti

Svoje ocene pri predmetih lahko spremljaš pod zavihkom predmeti, kjer se lahko tudi prijaviš ali odjaviš z izpita. Hkrati lahko hitro in enostavno dostopaš do vseh ostalih informacij povezanimi s tvojim predmetnikom kot so spletno gradivo, podrobnosti predmetov, spletna učilnica, itd.

Obveščenost

Z enostavnim pregledom elektronske pošte, oddelkom za novice in obvestili, Leksi omogoča učinkovitejšo in enostavnejšo organizacijo študentov, hkrati pa poskrbi tudi za to, da so redno obveščeni o aktualnih dogodkih in novicah.

Vas zanima naša ponudba?

Zavedamo se pomembnosti, ki jo digitalizacija predstavlja za študente in profesorje, zato je naša misija, da fakultetam pomagamo čim lažje doseči višjo stopnjo digitalizacije.
Andraž Hajdenkumer
direktor
© 2020 Leksi - Made with
in Slovenia.